تبلیغات
دانشنامه امام رضا (ع) Imam Reza(As) Encyclopedia - عقل و فهم
عقل و فهم
مربوط به موضوع:  احادیث امام رضا (ع) - عقل | 

بحار الأنوار 78/ 355

   حضرت‌ رضا(ع) فرمود: هركه بیندیشد به فهم دست یابد و هركه به فهم دست ‌یابد خردمند شودنویسنده : شرمنده شهدا   | نظرات()