تبلیغات
دانشنامه امام رضا (ع) Imam Reza(As) Encyclopedia - تشکیل محافل علمی‌و کلامی ‌دفاع از اسلام
تشکیل محافل علمی‌و کلامی ‌دفاع از اسلام
مربوط به موضوع:  امام رضا (ع) و فرهنگ | 

حضرت علی بن موسی (ع) طی اقامت خویش در مرو،‌ مرکز علمی‌ و اداری خراسان،‌ تلاش گسترده ای را برای ترقی اندیشه و اعتقادات مردم خراسان به عمل آوردند و با مناظره های علمی‌با اهل کتاب و نحله های فکری گوناگون موجبات اعتلاء و ترقی معرفت و بینش دینی این منطقه را فراهم کردند. آن حضرت با تشکیل محافل علمی‌ و کلامی‌ و حدیثی به دفاع از اسلام و فرهنگ اهل بیت پرداخته اند و به ایرادات و شبهات فرق پاسخ می‌دادند. شمار مناظرات امام رضا با اهل کتاب و نمایندگان مسیحیان،‌ یهودیان،‌ مانویان،‌ زرتشتیان،‌ صابئین،‌ و فرق اسلامی،‌ فراوان است. از آن جمله روزی مامون سران ادیان و مذاهب زمان را جمع کرد و امام رضا(ع) را دعوت نمود تا با ایشان مناظره کنند. نخست جاثلیق مسیحی خدمت آن حضرت گفت: شما و همه مسلمانان و تمامی‌ما مسیحیان نبوت حضرت عیسی و کتاب انجیل را قبول داریم ولی نبوت پیغمبر شما مشکوک است،‌ زیرا ایشان را تنها شما قبول دارید. امام رضا (ع) فرمودند: ما مسلمانان حضرت عیسی و انجیلی را قبول داریم که امتشان را پیغمبر آخرالزمان بشارت داده است و حوارین عیسی (ع) به ایشان اقرار کرده اند، پس چرا مخالفت پیامبر و کتاب خود می‌کنی و پیغمبری را که بشارت داده اند،‌ نمی‌پذیری این گونه مناظرات گویای حرکت عمیق علمی‌ و فرهنگی آن حضرت است. مباحث این گفتگوهای علمی‌که به آرامی‌ و در جو صمیمی‌برگزار می‌شد درباره آفرینش جهان،‌ توحید،‌ صفات خداوند،‌ انبیاء الهی،‌ عصمت آنان جبر و اختیار و امامت،‌ تفسیر آیات گوناگون قرآن،‌ فضایل اهل بیت (ع) احادیث،‌ دعا و احکام دین بود.


نویسنده : شرمنده شهدا   | نظرات()