تبلیغات
دانشنامه امام رضا (ع) Imam Reza(As) Encyclopedia - رواق دار الذكر
رواق دار الذكر
مربوط به موضوع:  حرم امام رضا (ع ) | 

رواق دار الذكر نسبت به رواق‌های قبلی، تازه ساخت است كه در جنوب شرقی حرم مطهر و در زاویه جنوب غربی صحن آزادی قرار دارد. این بنا از شمال به دار السرور، از جنوب به دار الزهد، از مغرب به دار العزه و از مشرق به صحن آزادی محدود است. رواق دار الذكر در گذشته مدرسه علمیه علی نقی میرزا بوده؛ حجرات فوقانی و تحتانی مدرسه در اطراف آن قرار دارد كه در حال حاضر محل استقرار دفترهای مختلف است.
در ضلع جنوبی رواق، گذرگاهی به ابعاد 4*26/2 متر با چند پله وجود دارد كه دار الذكر را به رواق دار الزهد مرتبط می‌كند. پس از احداث صحن آزادی، قسمتی از فضای بازی كه در زاویه جنوب غربی صحن باقی مانده بود، به دستور فرمان‌فرمای خراسان، علی نقی میرزا، فرزند فتحعلی شاه قاجار، به‌صورت مدرسه‌ای درآمد. مرحوم احتشام كاویانیان كه خود از خدمه بود، می‌نویسد: چون مدرسه در زمین وقفی آستانه بدون مجوز شرعی بود، از ابتدا حالت مدرسه‌ای به خود نگرفت. قسمت غربی آن كه سالن مدرسه و محل تدریس بود، به آسایشگاه خدام و قسمت فوقانی آن به صورت كتابخانه درآمد. این بنا در سال 1343 هـ.ش بازسازی شد و تغییر كاربری یافت و با پوشش جدید سقف، به‌صورت رواقی جدید درآمد و دار الذكر نامیده شد. این بنا بالغ بر 9 متر ارتفاع و با محاسبه فضای جانبی، 216 متر مربع مساحت دارد.
كف رواق و ازاره آینه به ارتفاع 33/1 متر از سنگ مرمر و بالای ازاره تمام دیوار و سقف با كاشی پوشش یافته است.

نویسنده : شرمنده شهدا   | نظرات()