تبلیغات
دانشنامه امام رضا (ع) Imam Reza(As) Encyclopedia - رواق دار الفیض
رواق دار الفیض
مربوط به موضوع:  حرم امام رضا (ع ) | 

دار الفیض در پشت سر مبارك واقع شده و متصل به حرم مطهر است؛ به این صورت كه صفه جنوبی آن (معروف به صفه شاه طهماسبی)، دارای گذرگاهی وسیع است و در طرفین آن، دو گذرگاه كوچك نیز قرار دارد كه رواق را به حرم مرتبط می‌كند. صفه شمالی دار الفیض كه به قرینه صفه جنوبی است، رواق را به توحید خانه ارتباط می‌دهد.
همچنین، به علت اتصال به توحید خانه، برخی مورخان بر این عقیده‌اند كه ممكن است مرحوم فیض كاشانی این بنا را همزمان با توحید خانه ساخته و اصل مكان مربوط به عصر صفویه است. در زاویه شمال شرقی دار الفیض، راهرو كوچكی رواق را به گنبد الله وردیخان مرتبط می‌كند. صفه غربی رواق نیز حد فاصل بین دار الفیض و دار الشكر است. دار الفیض 30/14 متر طول، 20/7 متر عرض و 60/9 متر ارتفاع دارد. مساحت آن با محاسبه فضاهای جانبی، به 112 متر مربع می‌رسد. ازاره دار الفیض به ارتفاع 67/1 متر سنگ مرمر سفید است و بالای ازاره كتیبه‌ای از سنگ به عرض 33 سانتی متر حاوی اشعاری از قاآنی به خط نستعلیق با مطلع زیر است:
زهی به منزلت از عرش برده فرش تو رونق * زمین ز یمن تو محسود هفت كاخ مطبق
از بالای كتیبه یاد شده تا سقف مقرنس، روی تمام دیوارها و پایه‌‌ها و تمام سقف، با كاشی‌‌های معرق الوان و نقش‌‌های زیبا پوشیده شده است.


نویسنده : شرمنده شهدا   | نظرات()