تبلیغات
دانشنامه امام رضا (ع) Imam Reza(As) Encyclopedia - فراگیرى نماز
فراگیرى نماز
مربوط به موضوع:  کرامات امام رضا(ع) | 

بهترین خاطره من از مشهد مقدس این است كه وقتى براى اولین بار به مشهد رفتم، وارد حرم امام رضا كه شدیم، آن قدر درهاى حرم و خود حرم بزرگ بود كه من به پدرم گفتم: بابا! این جا قصر است؟ و پدرم خنده اى كرد و گفت: نه پسرم، این جا قصر نیست، حرم امام رضا(ع) است، امام هشتم ما.
بعد وارد حرم شدیم. پدرم برایم توضیح داد كه چرا به اینجا مى آیند و چطور جایى است. وقتى كه با آنجا آشنا شدم آرام به طرف حرم امام نزدیك شدم و بیست تومان داخل آن انداختم و از امام رضا خواستم كه نماز را یاد بگیرم، چون من هر چقدر با پدرم تمرین مى كردم یاد نمى گرفتم. ولى با این دعا كردن احساس كردم مى توانم یاد بگیرم.آرام كنار كتابخانه اى كه كنار مهرها بود رفتم و نشستم و یك كتاب یادگیرى نماز برداشتم و از روى آن خواندم، بعد احساس كردم كه با یك بار خواندن یاد گرفتم. به پدرم گفتم: بایستید و به نماز خواندن من گوش كنید، ببینید درست مى خوانم یا نه. من هم كمى بلند خواندم. در پایان نماز، چون وضو هم گرفته بودم و نماز ظهر را هم خوانده بودم، پدرم به من گفت: قبول باشد. آفرین درست خواندى پسرم! و در آن لحظه من احساس راحتى فراوانى كردم.
علیرضا عارفى مقدم، 12 ساله، تهران


نویسنده : شرمنده شهدا   | نظرات()