تبلیغات
دانشنامه امام رضا (ع) Imam Reza(As) Encyclopedia - مناجات امام رضا (ع) با خدا
مناجات امام رضا (ع) با خدا
مربوط به موضوع:  نیایش هاى رضوی | 

آقایم!
اگر در كارهایم چیزى سراغ دارى كه مقامشان را بالا مى برد و بر اكرامشان مى افزاید، آن را در نامه اعمالشان قرار ده،
و مرا در رحمت با آنان شریك كن،
و آنان را مشمول رحمتت بگردان، همچنان كه مرا در كودكى تربیت كردند.


نویسنده : شرمنده شهدا   | نظرات()