تبلیغات
دانشنامه امام رضا (ع) Imam Reza(As) Encyclopedia - درود امام رضا(ع) بر پیامبر (ص) بعد از نمازهاى واجب
درود امام رضا(ع) بر پیامبر (ص) بعد از نمازهاى واجب
مربوط به موضوع:  نیایش هاى رضوی | 

بارالها!
بر محمّد و خاندانش درود فرست، برترین درودى كه بر ابراهیم و خاندانش فرستادى ، تو ستوده و بزرگوارى .

سلام و بخشایش و بركت الهى بر تو اى رسول خدا!
سلام بر تو اى محمّد بن عبدالله!
سلام بر تو اى انتخاب الهى !
سلام بر تو اى دوست خدا!
سلام بر تو اى برگزیده خدا!
سلام بر تو اى امین الهى !
گواهى مى دهم كه تو فرستاده خدایى ،
و گواهى مى دهم كه تو محمّد بن عبدالله اى ،
و گواهى مى دهم كه تو به خیرخواهى امّتت راه نمودى ،
و در راه پروردگارت تلاش نمودى ،
و او را بندگى كردى تا آن گاه كه زمان مرگت فرارسید.
پس اى رسول خدا!
خداوند تو را پاداش دهاد؛ برترین پاداشى كه پیامبرى را ازامّتش داده است.نویسنده : شرمنده شهدا   | نظرات()